Fællessting – fællesbroderi

I 2020 faciliterede jeg, med støtte fra Slots og kulturstyrelsen, et fællesbroderi i hospitalskirken i Anneberg kulturpark. Broderiet er en bort til alterdugen bestående af 72 bidrag som jeg har syet sammen til en komposition.

At skabe i fællesskab giver stor mening for den enkelte, for fællesskabet og for udtrykket.